Privat Vårdfakta

Vårdköerna i Sverige är långa. I januari 2019 väntade över 132 000 patienter på operation eller annan behandling i specialistvården. Mer än 30 procent av dem hade väntat längre än den lagstadgade vårdgarantin.

Kvalitet

Av de 100 mest uppskattade vårdcentralerna i SKL:s patientenkät är 69 privat drivna.

69

Patienterna ger generellt något högre kvalitets- betyg till vårdcentralerna i privat regi än till de regiondrivna mottagningarna. Skillnaderna är små. Tydligast är att de privata vårdgivarna får högre betyg av patienterna när det gäller kontinuitet och koordinering.1

Patientupplevd kvalitet 2018 2

Viktat medelvärde - privata
Viktat medelvärde - offentliga
Delaktighet och involvering
80%
Delaktighet och involvering
78%
Emotionellt stöd
76%
Emotionellt stöd
74%
Helhetsintryck
81%
Helhetsintryck
79%
Information och kunskap
76%
Information och kunskap
73%
Kontinuitet och koordinering
75%
Kontinuitet och koordinering
69%
Respekt och bemötande
85%
Respekt och bemötande
83%
Tillgänglighet
82%
Tillgänglighet
81%

Vårdgarantin i primärvården

Enligt den nya vårdgarantin ska patienten få primärvården samma dag och få en medicinsk bedömning av legitimerad personal inom tre dagar. De privat drivna vårdcentralerna hade en högre tillgänglighet än de regiondrivna enligt SKL:s redovisning i mars 2019.

Andel av patienterna 3

Privat drivna vårdcentraler
Regiondrivna vårdcentraler
Andel som fick kontakt med vårdcentralen samma dag
89%
Andel som fick kontakt med vårdcentralen samma dag
78%
Andel patienter som fått medicinsk bedömning inom tre dagar
87%
Andel patienter som fått medicinsk bedömning inom tre dagar
75%Kontinuitet i primärvården 4

Andel läkare som är nöjda med att kunna erbjuda fast läkarkontakt:

73

45

Andel läkare som skulle rekommendera sin vårdcentral:

88

74

Patienterna upplever att kontinuiteten är bättre hos de privata vårdgivarna. 5

Privat drivna vårdcentraler
Regiondrivna vårdcentraler
Anser du att personalen samordnar dina kontakter?
71%
Anser du att personalen samordnar dina kontakter?
67%
Fick du träffa den läkare du ville vid ditt besök?
79%
Fick du träffa den läkare du ville vid ditt besök?
70%
Fick du träffa samma läkare vid dina besök?
59%
Fick du träffa samma läkare vid dina besök?
44%

De privat drivna vårdcentralerna har i högre utsträckning fasta läkare än de regiondrivna.

82

53
Privat drivna sjukhus

I en studie av tre akutsjukhus i Region Stockholm var Capio S:t Görans sjukhus mest effektivt. Det privat drivna sjukhuset hade nöjdast patienter och personal och lägst andel återinläggningar. Det klarade även regionens kvalitetsmål bäst och hade samtidigt lägre kostnader än de offentligt drivna sjukhusen i jämförelsen. 7

På Dagens Medicins rankinglista över Sveriges bästa sjukhus 2018 är tre av de fem bästa bland de mindre sjukhusen helt eller delvis privat drivna. Capio S:t Görans sjukhus, Motala lasarett, där ungefär halva verksamheten drivs privat och den andra hälften av Region Östergötland, samt Bollnäs sjukhus ligger alla bland topp fem. Rankningen är gjord utifrån parametrar som medicinsk kvalitet, tillgänglighet, hygien, patientenkäter, trycksår och överbeläggningar. 8

Några utmaningar

Ny moms, inte bara på inhyrning av vårdpersonal från bemanningsföretag, utan även på tjänster från specialistkonsulter och sannolikt många underentreprenörslösningar i vården. Detta trots att vårdtjänster ska vara momsfria. Vårdmomsen slår mot kompetensförsörjningen och i synnerhet mot den privat drivna vården. Privat och offentlig vård borde ha lika villkor, också i momshänseende.

Bristande kompetensförsörjning. Stor brist på legitimerad sjukvårdspersonal inom flera specialistområden.

Långa väntetider för patienter. Regionerna kan nyttja privata vårdgivares kapacitet och kompetens mer.

Orättvisa spelregler. Regioner räknar inte upp ersättningar, trots ökade kostnader, och täcker upp underskott i den regiondrivna vården. Statliga satsningar når inte alltid privata vård-givare och deras medarbetare.

Inte möjligt att jämföra kvalitet. Patienter kan inte på ett rättvist sätt jämföra olika vårdgivare.

Detaljerade regler och hindrande ersättningssystem. Håller tillbaka digitalisering och annan innovation, nya arbetssätt och patientnytta.

Källor


1. Vårdföretagarna (2019). Patienttoppen 2019. En sammanställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården – fördelad på privat och offentlig regi.
2. Vårdföretagarna (2019). Patienttoppen 2019. En sammanställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården – fördelad på privat och offentlig regi.
3. SKL:s webbplats (www.vantetider.se). Väntetider i vården. Primärvård. Telefontillgänglighet hösten 2018. Medicinsk bedömning inom tre dagar januari 2019
4. Läkarförbundet (2016). Specialistläkarnas förutsättningar att ge god vård och bra service på vårdcentralerna.
5. Vårdföretagarna (2019). Patienttoppen 2019. En sammanställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården – fördelad på privat och offentlig regi.
6. Läkarförbundets primärvårdsenkät (2015).
7. Stockholms läns landsting (2015). Benchmarking av akutsjukhusens effektivitet – Kärnverksamheterna på Danderyds sjukhus, Capio S:t Görans sjukhus och Södersjukhuset.
8. Dagens Medicins rankning av landets sjukhus. Bästa sjukhuset 2018.