Personlig assistans

Myt:

Assistansföretag är välfärdens guldgruva.

Verklighet:

Nej, det stämmer inte, vinstnivåerna för personlig assistans är mycket låga. Ett ekonomiskt utdrag från Upplysningscentralen (UC) visar att drygt tre av tio privata assistansföretag inte når ett positivt resultat. De övriga sju ligger på en genomsnittlig vinstmarginal på 3,5 procent och de företag som gör stora vinster i branschen är lätträknade. (källa 114) Prognosen visar ytterligare pressade marginaler under kommande år. (källa 115)

Kvalitet

Idag saknas det utförliga nationella kvalitetsmätningar inom personlig assistans. Vårdföretagarna förespråkar fler mätningar och utvärderingar av både privata och kommunala utförare.

Sveriges kommuner går årligen med 10–12 procent i underskott på personlig assistans utförd i egen regi. Sammantaget motsvarar underskottet runt 1,2 miljarder kronor. Många kommuner anser att de inte klarar att utföra uppdraget inom personlig assistans med den statliga kostnadsersättning som ges idag. (källa 116)

Med anledning av kostnadsökningarna lägger allt fler kommuner ut sin personliga assistans på privata utförare, vilket är ett gott betyg och ett tydligt tecken på att de enskilda alternativen håller en hög kvalitet och har förmågan att hushålla med knappa resurser.

Under 2014 köpte kommunerna verksamhet från andra assistansutförare för 12,2 miljarder kronor. Det motsvarar 21 procent av kommunernas kostnader för insatser till personer med funktionsnedsättning. Mest köptes från privata företag (källa 117).

Vad tycker brukarna

Den senaste publicerade rapporten på området visar att brukarna känner tilltro och är mer nöjda med privata assistansanordnare än kommunala. Försäkringskassans undersökning visar att 76 procent är nöjda med sin privata anordnare. Bland de som anlitat kommunen är 66 procent nöjda. (källa 118)

Några utmaningar

Efterskottsbetalning: Försäkringskassan har fattat beslut om att utbetalning av assistansersättning från den 1 oktober 2016 ska ske i efterskott, istället för i förskott som det är idag. Övergången till efterskott kommer att slå hårt mot hela branschen eftersom företag måste ligga ute med minst en månadslön innan de får in ersättning.

Låg och fast ersättning: Schablonbeloppet för assistansersättningen är idag 288 kronor per timme och ska täcka samtliga kostnader. Fram till och med 2018 sker en fast uppräkning av ersättningen med 1,4 procent årligen, oberoende kollektivavtalade löneökningar och övriga händelser i samhället.

Arbetsgivaravgifter för unga: Höjningen av arbetsgivaravgifterna för unga slår hårt mot branschen, eftersom cirka var fjärde anställd är under 26 år.