Privat Vårdfakta

Privat vårdfakta är ett viktigt redskap för alla som vill ha fakta och statistik. Här redovisar vi en aktuell översikt över de privata vård- och omsorgsföretagen, med tydliga källhänvisningar.

För vi vinner alla på en saklig debatt.

  Förord

  Idag drivs två av fem vårdcentraler och ett av fem äldreboenden av privata aktörer. De privata utförarnas bidrag behövs med tanke på utmaning- arna med en allt större andel äldre i befolkningen. Konkurrensen bidrar till att höja kvaliteten för hela Sveriges välfärd och det innebär er alternativ för de som väljer vårdyrket.

  Samtidigt debatteras det om den privat drivna vården och omsorgen ska regleras med ett vinsttak. Debatten är laddad. Konsekvensen kan bli att många privata företag slås ut, särskilt de mindre aktörerna. Av dagens drygt 14 000 vård- och omsorgsföretag har 93 procent färre än 20 anställda.1

  Privat Vårdfakta 2017 är den sjätte i ordningen. Den har blivit ett viktigt redskap för alla som vill ha fakta och statistik. Här redovisar vi en aktuell över- sikt av vår bransch, med tydliga källhänvisningar. För vi vinner alla på en saklig debatt.

  I år fyller Vårdföretagarna 70 år. I årets upplaga gör vi därför även några historiska nedslag för att visa på alternativens roll i välfärdens utveckling.

  Stockholm i maj 2017

  Håkan Tenelius

  Näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

  Ladda ned Privat Vårdfakta 2017 i sin helhet här.

  Källor


  1. Soliditet/Bisnode (2017). En undersökning av samtliga vård- och omsorgsföretags årsredovisningar 2015.