Privat Vårdfakta

Privat vårdfakta är ett viktigt redskap för alla som vill ha fakta och statistik. Här redovisar vi en aktuell översikt över de privata vård- och omsorgsföretagen, med tydliga källhänvisningar.

För vi vinner alla på en saklig debatt.

  Förord

   

  Varför ger Vårdföretagarna – för åttonde året i rad – ut Privat Vårdfakta?

  Det handlar om att öka kunskapen och slå hål på myter, fördomar och felaktigheter. Något vi har varit relativt duktiga på genom åren. Vi vill vara en stabil källa till fakta för beslutsfattare och andra som engagerar sig i de här viktiga frågorna.

  Genom vårt underlag vill vi bidra till välgrundade beslut. Vår förhoppning är att fakta, statistik och kunskap omsätts i praktiken för att förbättra vår gemensamma välfärd. Under lång tid har debatten dessvärre inte adresserat välfärdens verkliga problem. Det är dags att skifta fokus.

  Vårdköerna måste kortas. Äldreboenden behöver byggas. Nya medarbetare måste rekryteras, och de vi redan har behöver vara friska och trivas.

  Varje dag går fler än 100 000 medarbetare till jobbet i någon av våra 2 000 medlemsföretags verksamheter. De gör skillnad i välfärdens vardag.

  Låt oss nu tillsammans – beslutsfattare, myndigheter och organisationer – omsätta våra kunskaper i praktiken och lösa vårdens och omsorgens utmaningar. Våra medlemsföretag är en självklar del av lösningen.

   

  Stockholm i maj 2019 Sabina Joyau

  Näringspolitisk chef, Vårdföretagarna