Privat Vårdfakta

Privat vårdfakta är ett viktigt redskap för alla som vill ha fakta och statistik. Här redovisar vi en aktuell översikt över de privata vård- och omsorgsföretagen, med tydliga källhänvisningar.

För vi vinner alla på en saklig debatt.

  Förord

  I sju år har frågan om vinster och driftsform tillåtits dominera välfärdsdebatten. Anekdoter, missuppfattningar och myter har präglat argumenten. De fakta som borde ligga till grund för politiska beslut har haft svårt att nå fram.

  Nu är det hög tid att vända blad. Debatten måste i fortsättningen handla om välfärdens verkliga utmaningar. Vår förhoppning är att årets upplaga av Privat Vårdfakta ska vara just en bladvändare som bidrar till detta.

  Förutom fakta om vår bransch redovisar vi detta valår också var partierna står i ett antal frågor som Vårdföretagarna ser som särskilt viktiga. Det gäller bland annat:

  • Utveckla kvaliteten och valfriheten
  • Säkra kompetensförsörjningen
  • Få bort oseriösa aktörer
  • Jämställt företagande

  På vårdföretagarna.se kan du läsa mer om vad vi anser bör göras. Och hur vårdföretagen kan och vill delta i välfärdens utveckling.

  Stockholm i juni 2018

  Håkan Tenelius

  Näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

  Här kan du ladda ner den fullständiga tryckta versionen av Privat Vårdfakta 2018.