Privat Vårdfakta

70 år i vårdens och omsorgens tjänst

Organisationen Privatvårdens Arbetsgivarförbund, föregångaren till Vårdföretagarna, startade 1947. Här följer några historiska nedslag under de 70 åren i vårdens och omsorgens tjänst.

Källa 1960: 1
Källa 1988:2. Källa 1994:3
Källa 1994:4. Källa 1999:5
Källa 2009/2010: 6

Källor


1. http://www.praktikertjanst.se/Patienter/.
2. Attendo (2015). Att stärka individen, Attendo 30 år.
3. SOU 2016:2 Effektiv vård.
4. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
5. http://capiostgoran.se/
6. Proposition 2008/09:74 Vårdval i primärvården.