Varning, Ulla Andersson (V). Du missar poängen med kvalitetskrav.

Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson rider ut till storms mot kvalitetskrav i välfärden. I en debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet den 9 maj skriver Andersson följande:

”Frågan om kvalitetskriterier är dock endast en mindre fråga i den större frågan om kvalitet i välfärden. […] Det är just för att vi vill ha en välfärd med högsta möjliga kvalitet som Vänsterpartiet driver på för att stoppa vinstjakten”

”Kvalitetskriterier kan vara ett komplement till regler mot vinstjakten, men kan aldrig ersätta dem.”

Om vilka kvalitetskriterier som bör ställas säger skriver Andersson detta:

”Bra kvalitetskriterier bör handla om krav på kollektivavtal, anställningsvillkor, utbildningsnivå och liknande.”

Konsekvenserna av möjligheten att ta ut vinst beskrivs så här:

”Ibland blir vinsten en drivkraft för att göra operationer som inte behövs, så som i fallet med Ultragyn i Stockholm”.

Stämmer det som Ulla säger, att vinstbegränsningar är det enda effektiva för att säkerställa kvalitet i välfärden? Och vad är egentligen sant om Ultragyn? Ulla har åkt dit förut, senast för ett gäng felaktigheter i TV4.

Mytpolisen sitter på fakta och lägger ut texten. Häng med!

Fallet Ultragyn
Först och främst tar vi och reder ut det här med Ultragyn – igen.
Som Mytpolisen visade i gårdagens granskning av partikamraten Jonas Sjöstedt handlar fallet Ultragyn om administration och inte kirurgi. Det stämmer med andra ord inte som Andersson säger att problemen med Ultragyn utgår från en ”drivkraft för att göra operationer som inte behövs”.

Kvalitet och krav
De krav som Ulla Andersson vill ställa – kollektivavtal och bra villkor – finns redan hos samtliga av branschorganisationen Vårdföretagarnas medlemmar, vilka utgör en stor del av den privat drivna vården och omsorgen. Och när det gäller utbildningsnivå har medarbetarna inom privat driven vård och omsorg något oftare eftergymnasial utbildning i jämförelse med offentligt anställda. När det gäller lön tjänar undersköterskor anställd av någon av Vårdföretagarnas medlemsföretag i snitt 800 kr mer i månaden än kommunanställda och 1 000 kr mer än sina kollegor i landstinget. Motsvarande siffror för sjuksköterskor är det dubbla.

null

För att säkerställa en hög kvalitet på vården och omsorgen är det dock viktigt att ställa krav på utförandet och följa upp kvaliteten. På så vis kan de som behöver vården eller omsorgen veta att de oavsett utförare – offentlig eller privat – får en högkvalitativ vård eller omsorg.

Ett exempel på hur kvaliteten kan följas upp är SKL:s nationella patientenkät som mäter hur patienter bedömer den vård de fått, till exempel bemötande kontinuitet. Resultaten från den senaste mätningen visar att av de tio bästa vårdcentralerna i riket drivs hela åtta i privat regi. Och åtta av de tio granskade landstingen har en privat enhet den allra bästa. Så har det sett ut de senaste åren.

Vinstbegränsningar leder till bättre kvalitet?
Om vi istället, som Ulla Andersson föreslår, tar Ilmar Reepalus förslag på en vinstbegränsning är det svårt att se de positiva kvalitetsaspekterna. Förslaget gör det omöjligt att bygga upp den buffert som
är nödvändig för ett långsiktigt företagande. Med förslaget blir många utförare, även stiftelser och ideella verksamheter, så sårbara att de i längden inte kan överleva. Konsekvensen blir färre alternativ och sämre valfrihet för brukare och patienter. Populära och högkvalitativa utförare riskerar att försvinna, något som verkar mot idén på ”högsta möjliga kvalitet” i välfärden.

Mytpolisens utslag
Ulla Andersson tycker att välfärden ska ha rätt drivkrafter. Men Ulla, borde inte kvalitetsjakt vara en sådan drivkraft?

Mytpolisen delar ut en varning till Ulla. Att vinstbegränsningar leder till högsta möjliga kvalitet saknas det belägg för.

Källor
Socialstyrelsen (2016). Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2016. Vårdföretagarnas egna beräkningar.
Statistiska centralbyrån (2014) Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014.
Stockholms Läns Landsting (2017). Fördjupad uppföljning Ultragyn Sophiahemmet.
Vårdföretagarna (2017). Vem kan bli medlem?

Länk till originalartikeln