Varning, Nooshi Dadgostar (V). Tänk om kring opinionen.

Vänsterpartiets nyvalda vice ordförande, Nooshi Dadgostar, pratar välfärd i Svenska Dagbladet, specifikt regeringens förslag på ett vinsttak på sju procent av operativt kapital.

Om opinionen och det förmodade nederlaget i riksdagen för det av Vänsterpartiet uppskattade förslaget säger hon så här:

”Jag hoppas att man tar sitt förnuft till fånga. Det är så många människor som håller med oss också djupt in i de borgerliga leden.”

Att alliansväljare skulle förorda vinsttak har Mytpolisen hört förut, från bland andra Ardalan Shekarabi och Jonas Sjöstedt. Det blir ännu en utryckning för att reda ut opinionsläget.

Sifos senaste undersökning av svenskarnas syn på vinstbegränsningar från tidigare i mars visar att 63 procent av alliansens väljare antingen inte vill se någon begränsning alls eller bara ett tak i nivå med de vinster som de flesta företag i Sverige gör. Siffrorna talar sitt tydliga språk.

Innan Nooshi Dadgostar påtog sig rollen som språkrör för svenska folket i vinstfrågan hade hon gjort klokt i att titta närmare på hur opinionen har utvecklats över tid. Denna debatt har ju vid det här laget många år på nacken.
Den senaste Sifo-mätningen antyder ett historiskt lågt stöd för vinstbegränsningar och en sensationellt stor skillnad mot de äldre mätningar som åberopats i debatten. Exempelvis brukar Novus kvartalsvisa mätningar visa att stödet för en vinstbegränsning i privata vård- och omsorgsföretag ligger på strax över 50 procent.

En sak till. Dadgostar är visserligen ny på posten som vice partiordförande men när vi ändå pratar opinionssiffror bör hon känna till att även en majoritet av Vänsterpartiets egna väljare önskar valfrihet i äldreomsorgen, enligt Demoskops mätningar.

Mytpolisens utslag
Nooshi Dadgostar är inte den första debattör som felaktigt påstår att det finns ett stort folkligt stöd för Reepalus förslag, inklusive bland alliansväljare. Förhoppningsvis blir hon den sista.

Mytpolisen vill också tipsa Dadgostar och hennes politikerkollegor att reflektera kring varför stödet för vinstbegränsningar tycks minska i takt med att debatten intensifieras och väljare blir alltmer välinformerade om Reepalus förslag och dess negativa inverkan på deras valfrihet i välfärden.

En varning från Mytpolisen kan förhoppningsvis hjälpa till på traven.

Källor
Demoskop. 2018.
Novus. 2017.
Sifo/SvD. 2018.