Varning, Ardalan Shekarabi (S). Redovisa hela bilden.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) har debatterat vård och omsorg med Lotta Finstorp (M) i riksdagen. Som väntat kretsade mycket kring det av Shekarabi föreslagna vinsttaket.

Om Socialstyrelsens enhetsundersökning tillstår Shekarabi att ”vissa indikatorer har ett högre värde för den ena regiformen” men säger att det inte går att dra slutsatser av detta.

Ur Famnas kvalitetsrapport presenterar civilministern siffror som visar på högre bemanning i idéburen och offentligt drivna verksamheter men nämner inte andra mått.

Välfärden i Sverige är fullständigt unik, menar Shekarabi:

”Till skillnad från övriga Norden och övriga Europa och Västvärlden tillåter vi obegränsade vinstuttag.”

Och vinsttaket är så populärt att…

”En majoritet av de moderata väljarna vill kraftigt begränsa vinsterna i välfärden.”

Shekarabi argumenterar självsäkert. Men stämmer detta? Ger det en rättvisande bild? Följ med nedan!

Kvalitet
Ardalan Shekarabi har helt rätt när han säger att den ena regiformen (läs: privat drift) har ”vissa indikatorer med ett högre värde”. Att Socialstyrelsens enhetsundersökning placerar privat drivna äldreboenden högre än de offentliga på 18 av 27 parametrar – något som Lotta Finstorp också påpekar – är dock inget att dra några växlar på, enligt civilministern. Detta trots att undersökningen mäter just olika mått av kvalitet.

Och vad Shekarabi glömmer att nämna från Famnas rapport är att privata utförare på samtliga områden oftare har kvalitetsrutiner, i jämförelse med både offentlig och idéburen vård och omsorg. Detta gäller exempelvis måltider, misstanke/upptäckt av övergrepp eller missbruk samt samverkan med anhörig. Borde inte detta också vara relevant för civilministern?

Att Sverige skulle vara världsunikt i förhållande till vinster i välfärden är också ett kärt ämne för många som är emot just vinster. Här är det tämligen enkelt: inget nordiskt land har vinstbegränsningar i vård och omsorg.
En rykande färsk undersökning som Sifo genomfört på uppdrag av SvD visar att två av tre inte förstår vinsttaket. Det lär inte bli lättare med missledande formuleringar som dessa.

Så slutligen till detta om den moderata, och övriga Alliansens, åsikter om vinsttak. I en Sifo-undersökning från mars i år kan vi se att bland Allianspartiernas väljare tycker 63 procent att välfärdsföretag ska få göra en vinst som motsvarar vad de flesta företag i Sverige gör eller att en reglering ska bestå av tuffa kvalitetskrav. Fler är alltså negativa.

Mytpolisens utslag
Det är glädjande att Ardalan Shekarabi är intresserad av att prata om kvaliteten i välfärden. Det är ett viktigt ämne och något som Mytpolisen applåderar. Men för att göra det på ett ansvarsfullt sätt gäller det att redovisa hela bilden. Den bild som då träder fram är en där privata utförare de allra flesta gånger är lika bra eller bättre än de offentliga – hela 18 av 27 gånger om Socialstyrelsen får välja.
Civilministern får en bakläxa och en varning. God retorik må förleda men redovisa hela bilden om kvaliteten nästa gång.

Källor
Famna (2017). Kvalitetsrapport 2017.
Morin, A. (2012). Privata företag inom skola, vård och omsorg i de nordiska länderna – en översikt. Friskolornas riksförbund, Almega, Vårdföretagarna, Svenskt Näringsliv.
Novus, 2017.
Revisionsföretagets PwC:s rapport ”Rörelseresultat i välfärdsbolag – en jämförelse”.
Sifo/SvD. 2018.
Socialstyrelsen. Enhetsundersökning om äldreomsorg. 2017