Vårdpersonal är viktiga för alla, Baudin!

Tobias Baudin, ordförande Kommunal, kritiserar i Aftonbladet SD för att slå mot vårdpersonalen och menar att valet den 9 september är ett vägval mellan skattesänkarpolitik och en politik som investerar i välfärden. 

”Valet den 9 september handlar om ett vägval mellan din skattesänkarpolitik och en politik som investerar i välfärden. Bara med ökade resurser till välfärden kommer välfärdsarbetarna få fler kollegor, rimliga villkor och mer tid att till jobbet med våra äldre och barn.”

Hur väl stämmer Tobias Baudins uttalande med verkligheten? Mytpolisen reder ut.

Ett obegränsat vinstuttag inom omsorg och skola leder till att göda kortsiktiga vinstintressen istället för att anställa fler kollegor menar Baudin.

2016 var vinstutdelningen 4,6 miljarder kronor vilket motsvarar 3,5 procent av omsättningen. De företag som gick med vinst 2016 återinvesterade 2,9 miljarder kronor. Bland de största vårdföretagen är det vanligt att man återinvesterar hela eller merparten av sin vinst. Överskotten används bland annat till att anställa fler eller skapa en buffert för framtiden. Att ett obegränsat vinstuttag göder kortsiktiga vinstintressen stämmer inte. Dessutom är medarbetaare i privata verksamheter bland annat nöjdare med sin närmaste chef och anser i högre utsträckning att arbetsuppgifterna hinns med inom ordinarie arbetstid.

 

Mytpolisens utslag

Mytpolisen håller med Baudin om att vårdpersonalen är viktig. Faktum är att undersökningar visar att personal i privata verksamheter är mer nöjda med sin arbetssituation. Att som Kommunal-ordföranden mena att obegränsat vinstuttag leder till att göda kortsiktiga vinstintressen är i detta fall fel.

Mytpolisen delar ut en mytstämpel till Tobias Baudin. Låt debatten baseras på fakta – inte myter.

 

Källor

Retriever Business insights (2018). En undersökning av samtliga vård- och omsorgsföretags årsredovisningar 2016.

Vårdföretagarna (2014). Vårdföretagarpanelen.

Svenskt Kvalitetsindex och Sveriges Företagshälsor (2017). Jobbhälsobarometern 2017. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn.