Tålamodet med myterna är slut, Zina Al-Dewany!

Zina Al-Dewany skriver i ETC att hon är trött på vad hon anser är ”vårdexperimenten” i Stockholms landsting.

”Vi minns med skräck hur privatdrivna Ultragyn skar i kvinnors underliv i onödan, bara för att maxa vinsten. Kanske minns vi också att kritiken från landstinget inte var speciellt skarp.”

Den här historian har Mytpolisen hört förut. Det blir ännu en utryckning!

I granskningen av Ultragyn som, alltså Stockholms läns landsting utförde, skrevs att ”patienterna bedöms bli väl omhändertagna utifrån de journaler som granskats.” Johan Bratt, chefläkare inom Stockholms läns landsting, sa också att ”det finns inget hos vårdgivarna som föranleder oss att tro att kvinnorna fått fel vård eller behandling.”

Bratt menade också att landstinget såg allvarligt på ”ofullständiga journaler”. Ultragyn uppgav i samband med detta att man upprättat en åtgärdsplan som omfattar förbättringar av journalanteckningar samt att de hörsammat granskningen som rör ersättningen och vidtar tillbörliga justeringar för att utbetalningarna ska bli korrekta.

Att kritiken, enligt Al-Dewany, inte var så skarp beror alltså på att hennes bild av situationen uppenbarligen inte var densamma som landstingets granskning kom fram till. Några onödiga operationer framgick inte ha utförts.

Mytpolisens utslag
Nej. Den oberoende granskningen drar andra slutsatser än Zina Al-Dewany. Skribenten utgår istället från myter i sin beskrivning.

Mytpolisens tålamod med segdragna myter börjar ta slut.

Källor
Stockholms Läns Landsting (2017). Fördjupad uppföljning Ultragyn Sophiahemmet