(S)luta med fake news i vinstdebatten!

Socialdemokraterna har dragit igång en kampanj för att smutskasta privata vårdföretagare och göra frågan om vinster i välfärden till en av valets huvudfrågor, vilket man kalkylerar är en valvinnande strategi.

Sex socialdemokratiska statsråd avfyrade nyligen en salva på Aftonbladet debatt (23/5):

”Det är personalen som står för kvalitén i förskolan, skolan och äldreomsorgen. Det är de som bär välfärden på sina axlar. Det är också personalkostnaden som utgör den största kostnaden i de här verksamheterna. Därför är det i personalen det skärs ner när vinsterna ska maximeras. Därför är bemanningen i vinstdriven skola och omsorg lägre, villkoren för personalen är sämre och lönerna är lägre.”

”Under 2015 landade övervinsterna i välfärden på 4,7 miljarder.”

”Tyvärr går de borgerliga partierna inklusive Sverigedemokraterna emot vad folket och deras egna väljare tycker i den här frågan.”

De socialdemokratiska attackerna på den privat drivna vården duggar nu tätt och statsrådens debattinlägg fångar mycket av kärnan i partiets talepunkter. Mytpolisen får återigen rycka ut – här finns ingen tid att förlora!

Vårdens kvalitet & bemanning
Artikelförfattarna har helt rätt i att ”det är personalen som står för kvalitén i förskolan, skolan och äldreomsorgen”.

Högre bemanning kan dock inte likställas med god kvalitet. Det visar en studie som kommit fram till att det att endast finns ett litet samband mellan personaltäthet och hur nöjda de äldre är med sitt äldreboende. Dessutom överträffar privat drivna verksamheter gång på gång sina kommunala motsvarigheter i Socialstyrelsens mätningar av välfärdsutövares kvalitet. Exempelvis är privata äldreboenden bättre än de offentliga på 18 av 22 kvalitetsmått.

Om vi ändå ska titta på siffrorna är bemanningen av sjuksköterskor ungefär 13 procent högre på privat drivna äldreboenden jämfört med kommunala motsvarigheter. Bemanningen av omsorgspersonal är mindre än tre procent högre på kommunala boenden. Naturligtvis måste det finnas tillräckligt med personal men det mest relevanta är alltid kvaliteten på personalen.

Personalens villkor & löner
De socialdemokratiska statsråden målar en dyster bild av tillvaron i den privat drivna välfärden då ”villkoren för personalen är sämre och lönerna är lägre”.

Studier har visat att medarbetare inom det privata känner sig mer motiverade, är mer nöjda med chefens ledaregenskaper och anser sig bättre kunna påverka sin arbetsmiljö. Bilden är upprepas inom vårdutbildningar där studenter upplever att privat drivna arbetsplatser erbjuder bättre löneutveckling och karriärmöjligheter.

Inte heller när det kommer till lönen stämmer artikelförfattarnas världsbild överens med verkligheten. 2016 tjänade sjuksköterskor i privat regi i genomsnitt 1800 kronor mer än sina kommunalanställda kollegor, enligt Vårdförbundets statistik. Siffror från 2015 visar också att undersköterskor som arbetade i Vårdföretagarnas medlemsföretag tjänade i genomsnitt 800 kronor mer än kollegorna i kommuner och landsting.

4,7 miljarder kronor
”Under 2015 landade övervinsterna i välfärden på 4,7 miljarder”, påstår artikelförfattarna självsäkert. Denna siffra från Ilmar Reepalus kritiserade välfärdsutredning har många gånger under våren används som politiskt slagträ av socialdemokratiska företrädare, inklusive civilminister Ardalan Shekarabi, utrikesminister Margot Wallström och paritets riksdagskandidater från bland annat Göteborg, Gävleborg och Blekinge.

Men idéen om ”övervinster” bygger på seglivad myt. Välfärdsbolagens rörelsemarginaler ligger i själva verket på samma nivå som i andra jämförbara tjänstebranscher. De 4,7 miljarder i övervinster som, enligt socialdemokraterna, landade i fickorna på privata bolag under 2015 är egentligen bara en beräkning av vad som hade förbjudits i vinst med Reepalus och regeringens nuvarande förslag. Detta grepp är lika snurrigt som det låter.

Opinionen
Avslutningsvis påstår statsråden, liksom många andra socialdemokratiska debattörer före dem, att en stor majoritet av folket, även av borgliga väljarna, ”vill se ett slut på obegränsat vinstuttag ur välfärden”.

I själva verket är det en minoritet, 41 procent, av alliansväljarna som stödjer ett förslag om att begränsa vinstutdelningar, enligt SOM-institutets senaste mätning. En klar majoritet av Allianspartiernas väljare, 63 procent, anser vidare att välfärdsföretag ska få göra en vinst i nivå med vad de flesta företag i Sverige gör eller att en reglering ska bestå av tuffa kvalitetskrav, enligt en Sifo-undersökning från tidigare år.

Mytpolisens utslag
Socialdemokraternas attacker på välfärdsföretagen bygger på argument som har undersökts, värderats och förkastats otaliga gånger. Mytpolisen börjar få slut på tålamodet.

Huruvida Socialdemokraterna utspel i vinstfråga gynnar partiet vid valurnorna i september återstår att se. Vi vet att mycket av motståndet kring vinster i välfärden bygger på en felaktig verklighetsbild. Sorligt nog riskerar det spelet att allvarligt försämra möjligheterna att skapa ett produktivt samarbetsklimat mellan näringsliv och offentlig sektor.

Mytpolisen noterade att Socialdemokraternas talat om att partiet ska ta fram ett handlingsprogram för att bekämpa ”fake news”. Finansminister Magdalena Andersson deklarerade att ”vi vill kunna ha en debatt som grundar sig i fakta så att vi kan fatta rätt beslut.”

Mytpolisen håller med finansministern. Men om partiet menar allvar med sitt löfte att bekämpa faktaresistens bör man börja med att se sig i spegeln och fundera över sin valstrategi.

Socialdemokraterna får en ordentlig mytstämpel av Mytpolisen med förhoppning om en mer uppriktig debatt i fortsättningen.

Källor
– Svenskt Näringsliv (2015) Finns det något samband mellan kvalitet, kostnader och bemanning – En studie av äldreomsorgens särskilda boenden.
– Socialstyrelsen (2016). Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård
– Socialstyrelsen (2016). Så tycker de äldre om äldreomsorgen
– Svenskt Kvalitetsindex och Sveriges Företagshälsor (2016). Jobbhälsobarometern 2016. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn.
– Novus (2017) Frågor om framtida arbetsgivare och karriärmöjligheter – vårdstudenter.
– Vårdförbundet (2017). Vår lön. Lönefolder med lönestatistik för 2016
– Lönestatistik från SKL och Vårdföretagarna (2015)
– SOM-institutet (2017)
– Sifo/SvD (2018)