Nej, Patrice Soares. Din argumentation bygger på myter.

Patrice Soares, styrelseledamot för Kvinnojouren i Lund, skriver i Kristianstadsbladet om det kvinnopolitiska året som gick. Bland flera exempel på negativa utvecklingar nämner Patrice vårdutföraren Ultragyn:

”På hemmaplan kunde vi också konstatera att det privata sjukhuset Sophiahemmets klinik Ultragyn gav bonus till kirurger som skar extra mycket i kvinnors kroppar”

På med blåljusen, Mytpolisen utreder detta!

I granskningen av Ultragyn slog Stockholms läns landsting fast att ”patienterna bedöms bli väl omhändertagna utifrån de journaler som granskats.” Johan Bratt, chefläkare inom Stockholms läns landsting, sa också att ”det finns inget hos vårdgivarna som föranleder oss att tro att kvinnorna fått fel vård eller behandling.”

I samma granskning av den privata vårdgivaren uppgav chefläkaren Johan Bratt att landstinget såg allvarligt på ”ofullständiga journaler”. Den aktuella vårdgivaren uppgav i samband med detta att man upprättat en åtgärdsplan som omfattar förbättringar av journalanteckningar samt att de hörsammat granskningen som rör ersättningen och vidtar tillbörliga justeringar för att utbetalningarna ska bli korrekta.

Mytpolisens utslag
Patrice Soares har fått detta fel. Den oberoende granskning som gjordes visade inte på det missbruk som han skriver om.

Mytstämpeln delas ut!

Källor
Stockholms Läns Landsting (2017). Fördjupad uppföljning Ultragyn Sophiahemmet