Nej och åter nej, lönerna är högre inom privat vård.

Den 25 juni skrev Eva Franchell på Aftonbladets ledarsida om löner i privata vårdföretag.

”Undersköterskorna i den privata äldreomsorgen tjänar 1800 kronor mindre än de i offentlig verksamhet.”

Detta påstående hörs gånggånggång i vinstdebatten och Franchell är troligen inte är den sista debattören på bollen. Mytpolisen gör upp med den välbekanta siffran än gång för alla – denna gång med hjälp från oväntat håll.

Uppgiften om de 1800 kronor som undersköterskor i kommunal regi sägs tjäna mer än i privat drivna verksamheter är hämtad ur en rapport från Kommunal från 2016. Nyligen granskades uträkningen av den LO-ägda tidningen Arbetet som delade ut en varning då Kommunals beräkning inte tog med deltidsarbetande i bilden.

Kommunal som bygger sin slutsats på SCB:s lönestrukturstatistik har valt att bortse från uppräknade deltidslöner till heltidslöner. Anledningen till det, uppger Kommunal, är att SCB överskattar de privatanställdas löneläge i äldreomsorgen.”

”Skulle Kommunal gå på SCB:s uppräknade siffror skulle det innebära att deltidsarbetande i privat verksamhet har mycket högre grundlöner i genomsnitt än heltidsarbetande, vilket de tycker är orimligt.”

”Enligt John Ekberg, statistikansvarig på Medlingsinstitutet, fungerar SCB:s metod att räkna upp deltidslöner till heltidslöner bra vid jämförelser mellan sektorer.”

Om man istället ser till företagsredovisningar från Vårdföretagarnas medlemmar så framgår att undersköterskor i dessa företag i genomsnitt tjänar 800 kronor mer än kollegorna i kommuner och landsting. Även sjuksköterskor i privat regi har bättre löner än sina kommunalanställda kollegor – i genomsnitt 1800 kronor mer, enligt Vårdförbundets statistik.

Uppfattningen om lönebilden bland personalen speglar denna verkligh då 80 procent av vårdstuderande bedömer att löner och andra förmåner är bäst hos privata arbetsgivare, enligt en Novus-undersökning från 2017.

 

Mytpolisens utslag

LO-ägda tidningen Arbetet är träffande i sin kritik av Kommunals uträkning som ligger till grund för ett av de vanligast förekommande slagträna i debatten om vinster i välfärden.

Samtidigt visar statistik från vårdaktörerna själva att både undersköterskor och sjuksköterskor i privat regi har en bättre lön än sina kommunal- och landstingsanställda kollegor.

Även Mytpolisen delar ut en varning – automatiskt rött kort och Eva Franchell får sätta sig på bänken.

 

Källor

Novus (2017) Frågor om framtida arbetsgivare och karriärmöjligheter – vårdstudenter

Vårdförbundet (2017). Vår lön. Lönefolder med lönestatistik för 2016

Lönestatistik från SKL och Vårdföretagarna (2015)

Arbetet (14/6, 2018) Faktakollen: Stämmer S uttalande om månadslöner i äldreomsorgen?