Nej och åter nej, Jonas Bergström. Släpp blöjan.

I en ledare kommenterar Folkbladets Jonas Bergström debatten om vinster i välfärden:

− Vad var det då – om inte vinstintresset – som drev Ultrygyn att göra onödiga operationer i kvinnors underliv för att kunna fakturera 20 900 kr i stället för 6 175 kr till landstinget? Vad var det då – om inte vinstintresse – som drev Carema att återanvända nedkissade blöjor för att spara pengar?

Bergstöm har varit föremål för Mytpolisens granskning tidigare, i relation till påståenden om just blöjor. Nu är även fallet Ultragyn på tapeten. Hur går det för honom den här gången?

Råttan i pizzan. Så kallade Aftonbladets Lena Mellin myten om Caremas kissblöjor 2014. En felaktighet som repeterats så ofta att många tror att den är sann. Verkligheten är en helt annan.

Om blöjorna
Socialstyrelsen kräver att samtliga utförare inom äldreomsorg ska väga inkontinensskydd. Det handlar om att ge individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel. Anpassning av skydden till individen ger bättre vård till äldre med urininkontinensbesvär. Vägningen är en kvalitetssäkring för att undvika exempelvis byten som stör sömnen. Det handlar om individer – inte pengar.

82 procent av äldre med besvär får individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel i landet som helhet. Det offentliga ligger något under snittet med 80 procent medan det privata i 91 procent av fallen skräddarsyr inkontinenshjälpmedel till de äldre.

Om Ultragyn
När det gäller Ultragyn visar landstingets utökade granskningar en annan bild än den Bergström framför. Externa revisorer har utfört en fördjupad granskning av verksamheten, en vårdgivare som verkar inom vårdval specialiserad gynekologi. Rapporten visar att patienterna får god vård och att kirurgerna är skickliga. Revisorerna har generellt fått ett positivt intryck av verksamheten och patienterna bedöms bli väl omhändertagna utifrån de 141 journaler som granskats.

Det har dykt upp ett fåtal komplikationer, men inga som vad man kan se av journalanteckningarna har gett bestående men hos någon patient. Det finns heller inga avvikande komplikationer jämfört med utförare i övriga Sverige.

Den oberoende granskningen av Ultragyn kunde dock konstatera att det finns ett övergripande problem med klassificering av ingrepp. Det finns fall där ett mer omfattande ingrepp har registrerats än det som har genomförts. Revisorerna är tydliga med att problemen med otydliga klassificeringar inte är unikt för Ultragyn utan gäller hela detta segment av vården.

Mytpolisens utslag
Återfallsförbrytaren Jonas Bergström har återigen helt fel om blöjorna och äldrevården. För det förtjänar han en väl tilltagen mytstämpel.
Han är dessutom inte påläst när det gäller Ultragyn. Lätta på faktaresistensen och släpp blöjan, Jonas.

Källor
Aftonbladet (2014). Lena Mellin – Blöjan och råttan – här är sanningen.
Socialstyrelsen (2016). Kommun- och enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.
Stockholms Läns Landsting (2017). Fördjupad uppföljning Ultragyn Sophiahemmet.

Originalartikeln