Nej, Maja Gilbert Westholm. Dags att ta in verkligheten om privata alternativ.

Maja Gilbert Westholm är vänsterpartistiskt landstingsråd i Dalarna. Med anledning av två inlägg om vinster i välfärden i Dala-Demokraten har hon skrivit en debattartikel som publicerats i samma tidning.

”På debattsidan i DD går några företagare till storms mot förslaget att begränsa vinsterna. Men det är inte valfriheten man slåss för att behålla utan de överstora vinsterna. De förslag som presenterats i regeringens utredning stoppar inte alls privata alternativ inom vård, skola eller omsorg.”

Hon fortsätter:

”Det är inte heller på något sätt belagt att det blir mer attraktivt att jobba i välfärden om det finns flera arbetsgivare. Det är större brist på både lärare och sjuksköterskor idag än när välfärden drevs i offentlig regi.”

Hur förhåller det sig egentligen? Är vinsterna överstora, hur är vinsttaket utformat och hur attraktivt är det att arbeta i välfärden? Mytpolisen tar till det ultimata vapnet – fakta.

När det gäller vinsttakets eventuella förträfflighet tycks landstingsrådet övertygat – detta kommer rädda välfärden.

De oberoende experterna på PwC är inte lika förvissade.

De menar tvärtom att räknesättet med 7 procent på operativt kapital kommer göra att de flesta företag, runt 80 procent, inte driva en ekonomiskt sund och stabil verksamhet. Detta eftersom tjänsteföretag som i vård- och omsorgsbranschen som regel har ett litet operativ kapital i verksamheten – 7 procent blir med vips mellan 0–2 procent. Vissa företag skulle rent utav få ett negativt operativ kapital.

”Överstora vinster”? Inte alls. Och det hotar alldeles uppenbart valfriheten inom vården och omsorgen.

Gilbert Westholm menar vidare att privata vårdgivare inte ÄR mer attraktiva för medarbetare än de offentliga. Men majoriteten av de som studerar till sjuksköterska, barnmorska eller fysioterapeut tycker att det är viktigt att kunna välja typ av arbetsgivare – privat eller offentlig. Vårdstuderande upplever att privata arbetsgivare inom vården erbjuder bättre möjligheter att påverka arbetssituationen, löneutvecklingen och karriärmöjligheterna.

Mytpolisens utslag
Maja Gilbert Westholm verkar ha fått en del fakta om bakfoten. Vinsterna är inte alls ”överstora”, vinsttaket hotar i högsta grad valfriheten och möjligheten att välja vård och omsorg är visst viktigt – fråga bara medarbetarna.
Mytpolisen delar ut en vinst mytstämpel till Gilbert Westholm.

Källor
Novus (2014). Frågor om framtida arbetsgivare och karriärmöjligheter – vårdstudenter.
Revisionsföretagets PwC:s rapport ”Avkastning på bokfört operativt kapital i välfärdsbolag”

Originalartikeln här.