Nej, finansministern. Assistansersättningen är lika för alla.

Under rubriken Vi måste se över systemet för LSS skriver Finansminister Magdalena Andersson på Aftonbladet Debatt den 17 december 2015. I inledningen av artikeln hittar Mytpolisen följande formulering:

”Det skulle till exempel kunna handla om felaktiga utbetalningar. Det kan också bero på att enskilda företag som får ersättningen för att utföra olika tjänster tar för mycket betalt i syfte att göra stora vinster, på ett sätt som vare sig hjälper den behöver assistans eller de som arbetar som personliga assistenter.”

Stämmer det att assistansföretagen tar för mycket betalt i syfte att göra stora vinster?

Mytpolisen granskar påståendet och redogör för fakta när det gäller eventuella vinster.

Nu måste vi reda ut hur assistansersättningen fungerar, för på Magdalena Andersson låter det som att det är företagen som sätter priserna. Så är det inte. Ersättningen bestäms av staten och är lika för alla, privata som offentliga utförare. För 2015 är ersättningen 284 kronor per utförd assistanstimme. Och det ska täcka allt, exempelvis löner, utbildningskostnader, assistansomkostnader och administration.

2014 var assistansföretagens genomsnittliga vinstmarginal 3,5 procent. Det är betydligt lägre än övriga näringslivet. 3 av 10 företag går idag med förlust, samtidigt som konkurserna blir fler och antalet nystartade företag sjunker. Många har svårt att få verksamheten att gå runt eftersom ersättningsnivåerna inte räknas upp i samma takt som löneökningarna.

Mytpolisen noterar också att drygt 60 procent av Sveriges 16 000 assistansberättigade valt personlig assistans i privat regi. 76 procent av de som valt en privat utförare är nöjda med sin assistans, medan motsvarande siffra för den kommunala regin är 66 procent.

För att summera: de privata assistansföretagen kan alltså inte ta för höga priser för sina tjänster. Det är staten som bestämmer ersättningsnivån och den är lika för alla utförare.

Finansministerns påstående blir därför mytstämplat av Mytpolisen. Magdalena Andersson har informerats om utredningen och erbjudits replikutrymme nedan.

Källor:

Magdalena Anderssons debattartikel i Aftonbladet den 17 december 2015: Vi måste se över systemet för LSS

Analys av ekonomiskt utdrag från Upplysningscentralen UC över samtliga verksamma assistansbolag, aktiebolag. 2014 års siffror

Samlad statistik från Tillväxtanalys – Myndigheten för tillväxtpolitiska studier, 2015

Assistanskoll: statistik om personlig assistans, 2015