Nej, Jonas. Myter blir inte mer sanna på finska.

Mytpolisen goes international! Det envetna arbetet med att ta kål på myter om privat vård och omsorg tar utredningen över Östersjön till grannlandet Finland. Mytpolisbekantingen Jonas Sjöstedt (V) har varit i farten igen.

Sjöstedt skriver den 20 mars om svensk vård och omsorg i den finska dagstidningen Helsingin Sanomat, där han menar att möjligheten att välja privata utförare följts av enorma problem:

”Marknaden fungerar dåligt och företagens vinst är nästan garanterad.”

Partiledaren fortsätter:

”När företagen kontrollerar sina marginaler genom att sänka kostnaderna kan inte kvaliteten av vården garanteras.”

Sjöstedt har ju tidigare haft fel om vinst samt missat opinionssiffror och viktiga rapporter. Hur förhåller det sig den här gången? Mytpolisen plockar upp en finsk parlör och skrider till verket.

Låt oss ta Jonas Sjöstedts påståenden ett i taget.

”Marknaden fungerar dåligt och vinsten är nästan garanterad”
Valfriheten gör att det inte finns något sådant som en riskfri verksamhet inom välfärdssektorn. Patienter och brukare har möjlighet att välja och välja bort utförare på grundval av bland annat kvalitet och tillgänglighet. Kostnaden är ju densamma oavsett vilken regi du väljer.

Att gå med underskott som offentliga verksamheter har möjlighet att göra är inte ett hållbart alternativ för en välfärdsföretagare. Fokus blir därför naturligt att säkerställa att kvaliteten är hög.

Enorma problem med privata företag?
Den poäng som görs i texten är den om hur möjligheten att välja vård och omsorg lett till enorma problem kan bemötas på fler sätt. Det stämmer att Riksrevisionens studie ifrågasatte fördelen med konkurrens från privata vårdgivare. Studien har dock kritiserats sedan den publicerades 2014. Bland annat Myndigheten för Vårdanalys har kommit fram till andra slutsatser. Enligt Vårdanalys har vården inte, som Riksrevisionen påstod, blivit ojämnt fördelad genom att personer med högre inkomst konsumerat mer vård på bekostnad av mindre inkomststarka grupper.

Vänsterledaren glömmer att nämna att vårdcentraler öppnats i utanförskapsområden som Rosengård, Bergsjön och Tensta. Områden där offentligt driven vård saknats eller lagt ner. Privata utförare bidrar till att lösa de problem inom vården som Sjöstedt ondgör sig över.

Drar företagen ned på kostnaderna på bekostnad av kvaliteten?
Jonas menar att privata vård- och omsorgsföretag gör neddragning av kostnader som resulterar i en sänkning av kvalitet. Men det saknas fakta som belägger det påståendet.

Bemanningen av sjuksköterskor är runt 13 procent högre i privat drivna äldreboenden jämfört med kommunala. Bemanningen av omsorgspersonal är dock marginellt lägre, 2,5 procent. Men privata äldreboenden håller oavsett, enligt Socialstyrelsens undersökning, högre kvalitet än sina kommunala motsvarigheter på 18 av 22 jämförbara kvalitetsparametrar.

Fallet BB Sophia
Sjöstedt tar även upp den nu nedlagda BB Sophia som var en, av kundunderlaget att döma, ytterst uppskattad och nu mer saknad utförare av mödravård – och tydligt visade vikten av privata alternativ i vården. I slutändan måste alla verksamheter gå runt och i fallet BB Sophia blev förlusterna inte längre hållbara, varför den behövde avvecklas. Att driva en verksamhet med underskott år efter år är varken hållbart eller ansvarsfullt och utgör slöseri med skattebetalarnas pengar. Detta är något de flesta, troligen också Jonas Sjöstedt, håller med om.

Och hur är det med den övergripande frågan – kopplingen personal och kvalitet?
En studie som utförts av Svenskt Näringsliv från 2015 visar att det finns ett litet samband mellan personaltäthet och hur nöjda äldre är på sitt äldreboende. Men personaltätheten verkar inte påverka andra kvalitetsmått negativt.

Däremot kan låg personalomsättning och hög andel personal med relevant utbildning direkt kopplas till högre kvalitet. Det går alltså inte att dra slutsatsen att bemanningen ensam är avgörande för om kvaliteten är bra.

Mytpolisens utslag
Som flera gånger tidigare är Jonas Sjöstedt ute och seglar. Den här gången hela vägen till Finland.

I en upphettad debatt är extra viktigt att ta ett steg tillbaka och titta ordentligt på fakta. En diskussion grundad i siffror och sanning är den absolut bästa garanten för en saklig debatt.

Myter blir inte mer sanna för att de sägs utomlands, Jonas. Mytpolisen stämplar därför solklart detta uttalande som en myt.

Källor
Konkurrensverket (2014). Etablering och konkurrens bland vårdcentraler – om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Konkurrensverkets rapportserie 2014:2.
Sveriges Kommuner och Landsting. Koll på assistansen, En handledning för kommunens analys. December 2015.
Socialstyrelsen (2015). Kommun- och enhetsundersökningen, vård och omsorg om äldre.
Socialstyrelsen (2016). Kommun- och enhetsundersökningen, vård och omsorg om äldre.
Svenskt Näringsliv (2015). Finns det något samband mellan kvalitet, kostnader och bemanning? En studie av äldreomsorgens särskilda boenden.

För mer källor och underlag, se också Privat Vårdfakta 2016.

Länk till originalartikeln.