Lägg all fakta på bordet, Kari Parman (S)

Värnamo Nyheter rapporterade i veckan om det politiska grälet om vården i Värnamo med anledning av att Socialnämndens ordförande Maria Sandberg (KD) berättade att det förts samtal med det privata vårdbolaget Attendo.

Socialnämndens andre vice ordförande, Kari Parman (S), reagerade starkt på uppgifterna om att samtal förts med Attendo:

”Som vi alla vet finns det ett massivt motstånd mot vinster i välfärden och att majoriteten av medborgarna anser det vara fel med vinster i välfärden och att majoriteten av medborgarna anser det vara fel med vinstdrivande skattefinansierade företag inom vården”

Parman hänvisade till en rapport från fackförbundet Kommunal som säger att vinstdriven äldreomsorg innebär sämre villkor för löner, bemanning och arbetsmiljö.

Nya mandatperioder innebär nya granskningar. Mytpolisen rycker återigen ut och reder ut myter om villkoren inom vinstdriven äldreomsorg.

 

Innebär vinstdriven äldreomsorg verkligen sämre villkor för löner, bemanning och arbetsmiljö? Och finns det verkligen ett massivt motstånd mot vinster i välfärden?

Det skulle man kunna tro, om man enbart läser Kommunals rapport Så mycket bättre? där de tar fram skillnaderna mellan privat och offentlig sektor. Mytpolisen vet bättre. I rapporten tar Kommunal bort alla deltidsarbetande ur beräkningen. Om man istället gör som SCB och räknar upp alla deltidsanställdas löner till heltid blir siffrorna helt andra. SBC:s siffror visar att det skiljer 100 kronor för undersköterskor inom de olika driftsformerna. En möjlig förklaring till denna knappa skillnad kan vara att privat vård och omsorg har något yngre medarbetare.

År 2016 tjänade dessutom sjuksköterskor i privat regi i genomsnitt 1800 kronor mer än sina kommunanställda kollegor, enligt Vårdförbundets statistik. Undersköterskor i privat äldreomsorg bland Vårdföretagarnas medlemsföretag tjänar 300 kr mer jämfört med de som jobbar i offentlig sektor, och arbetar dessutom 1,25 timmar mindre per vecka.

Flera oberoende enkäter, till exempel Företagshälsornas Jobbhälsobarometer, visar dessutom att medarbetare inom de privat drivna vård- och omsorgsföretagen känner sig mer motiverade, är mer nöjda med chefens ledaregenskaper och anser sig bättre kunna påverka sin arbetsmiljö.

Bemanningen, som är en riskfaktor i vinstdrivande företag enligt Parman, stämmer inte heller. Högre bemanning är inte likställt med hög kvalitet. Studier visar att det endast finns ett litet samband mellan personaltäthet och hur nöjda de äldre är med sitt äldreboende. Det relevanta är rätt personal snarare än bemanningen.

Det massiva motståndet som Parman hänvisar till, finns det verkligen? En undersökning från Sifo visade att hela två av tre svenskar inte har förstått konsekvenserna av vad ett vinstförbud innebär. 28 % av de tillfrågade svarade att de inte vet hur lagförslaget ska tolkas. Ett lagförslag där hela 67 % av svenskarna inte förstår vad konsekvenserna av det innebär, i en fråga som dessutom allt mer försvinner från den politiska debatten kan knappast kallas massivt motstånd. En undersökning som Novus genomförde visar också att bland de som tycker vinstbegränsning är mycket bra, är det hela 41 procent som tycker det är viktigt med valfrihet mellan lika utförare inom vård och omsorg.

Frågan är helt enkelt inte så glasklar som Parman vill få det att framstå.

 

Mytpolisens utslag

När den politiska debatten återigen är igång ute i kommunerna får också Mytpolisen ännu en gång rycka ut och reda ut myten om att vårdpersonal har sämre villkor i privat sektor.

Genom att lägga till eller dra bort faktorer i beräkningen kan man lätt dra de slutsatser man önskar. SCB:s siffror visar tillskillnad från den rapport Parman hänvisar till att det inte är sämre löner i privat sektor. Vidare undersökningar visar att bemanningen inte ensamt avgör kvaliteten och att medarbetare inom privat sektor är nöjdare. Det massiva motståndet Parman hänvisar till verkar snarare bero på svenskarnas okunnighet, till följd av ett krångligt och svårtolkat lagförslag. Mytpolisen vill uppmana alla till att se över sitt underlag nu när en ny mandatperiod börjar och inte svänga sig med felaktiga fakta i debatten. Varning, Kari Parman!

 

Källor

Kommunal (2018) Så mycket bättre? 2018 – En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg

SCB (2014) Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Svenskt Kvalitetsindex och Sveriges Företagshälsor (2017). Jobbhälsobarometern 2017. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn.

Värnamo Nyheter 20181029 – Politikergräl inom vården

Svenskt Näringsliv (2015). Finns det något samband mellan kvalitet, kostnader och bemanning? En studie av äldreomsorgens särskilda boenden.

SvD Näringsliv (12 mars, 2018) Två av tre svenskar har inte förstått konsekvenserna av förslaget

Novus (2018), Om välfärd Q3 – kvartalsmätning 2018