Kom igen, SVT. Häng med i opinionen.

Sveriges Televisions dokumentär Staten och Kapitalet visades igår på SVT1. Mytpolisen har inte befogenhet att bedöma de uppgifter som rör friskolereformen men det pratas också hela välfärdssektorn. Mytpolisen har som vanligt ett fokus på vård och omsorg och granskar endast den debatten. Ett påstående i dokumentären sticker särskilt ut:

”I alla partier, från höger till vänster – förutom KD – finns en stark majoritet bland väljarna mot vinster i välfärden.”

Detta finns det siffror på. Mytpolisen skyndar sig att plocka fram dessa.

Att i stort sett hela befolkningen samt en majoritet av Allianspartierna skulle vara mot vinst stämmer inte längre, SVT. Siffrorna, de uppdaterade, behandlades av Mytpolisen här.

Novus ställer på uppdrag av Vårdföretagarna frågor till opinionen en gång i kvartalet. Det senaste resultatet visar hos alliansväljarna ansåg 32 procent att vinstbegränsning var bra och 45 procent att en begränsning var dålig. Inte heller bland SD-väljarna fanns det en majoritet som var för en begränsning. 44 procent tyckte att vinstbegränsning är ett bra förslag.

Och en undersökning från SOM-institutet som mätte opinionen hösten 2017, och publicerades i år, visar att 41 % av borgerliga väljare var negativa till vinster i välfärden.

Det kanske också kan vara på plats av Mytpolisen att informera SVT att det trots vad som insinueras i filmen inte nödvändigtvis var bättre förr. 91 % av svenskarna uppskattar att få välja och välja bort sin vård- och omsorgsgivare, enligt Demoskop.

Mytpolisens utslag
Ambitionen att berätta historien om Sveriges välfärds förändring över åren är god. Det kan låta oss att lära från historien. Men då måste man förhålla sig till aktuella fakta.

Opinionen vänder, SVT. Häng med i tiden.

Källor
• SOM-institutet 2018.
• Novus/Vårdföretagarna. 2018.
• Demoskop (2017). Allmänheten om välfärdsföretag.