Jodå, Ann-Marie Johansson (S). Vinsttaket drabbar visst idéburna aktörer.

Ann-Marie Johansson (S), regionråd i Jämtland Härjedalen, gör i Östersunds-Posten sin tolkning av Ilmar Reepalus förslag om ett vinsttak i välfärden. Hon försäkrar att länets kooperativa verksamheter inte kommer att påverkas.

”Vårt förslag om att begränsa vinster i välfärden omfattar inte de idéburna aktörerna som vi båda värnar om. Vi socialdemokrater känner oss speciellt nära kooperativa lösningar som exempelvis Fjällhälsan i Hede och Hälsorum, Offerdals Hälsocentral som låter överskottet gå tillbaka i verksamheten. Förslaget riktar sig i stället mot de företag som 2015 plockade ut övervinster på 4,7 miljarder kronor ur Sveriges gemensamma vård och skola.”

”Privata vårdgivare i det här länet gör ett mycket bra jobb. Regionen ska bli effektivare med skattepengarna och vi ska lära oss av det privata, där är vi helt överens.”

Har Region Jämtland Härjedalens främsta politiker förstått innebörden av Reepalus välfärdsutredning korrekt? Mytpolisen skiljer fakta från fiktion.

Vårdföretag kommer i många olika former och vinsttaket slår mot samtliga

Regionrådet Ann-Marie Johansson (S) hävdar att vinstbegränsningen enbart riktar sig mot de aktieföretag som plockar ut ”övervinster”. Det är fel. Förslaget slår lika mot alla företag, både idéburna och vinstdrivande, oavsett resultat och storlek. Det handlar inte om att begränsa företagens vinstutdelning, utan deras rörelsemarginal baserad på bokfört operativt kapital. Många företag kan till och med behöva lägga ner då ett tak på sju procent av bokfört operativt kapital begränsar vinsten för en majoritet av vårdföretag till mellan noll och två procent.

Inte heller ideella verksamheter går säkra under det föreslagna regelverket, trots vad som kommuniceras av Johansson och vinsttakets andra förkämpar. Regeringens proposition som nu ligger på bordet innehåller nämligen inget undantag för idéburna aktörer då det saknas en juridisk definition för vad detta innebär. Ett särskilt förslag till hur vissa företagsformer ska kunna undantas är förvisso ute på remiss men riksdagen kommer inte att hinna ta ställning till det före valet i höst.

Mytpolisens utslag
Det är glädjande att Ann-Marie Johansson (S) är nöjd med Jämtland Härjedalens privata vårdgivare. Mytpolisen förbryllas därför av hennes omfamning av ett vinsttak då framtiden för dessa företag är osäker om förslaget blir verklighet.

Det gäller även Fjällhälsan i Hede och Hälsorum, Offerdals Hälsocentral, och andra idéburna verksamheter som Johansson påstår sig värna.

Det blir en mytstämpel till regionrådet.

Källor
PwC (2016) Rörelseresultat i välfärdsbolag – en jämförelse

PwC (2016) Avkastning på bokfört operativt kapital i välfärdsbolag.