Inte helt (s)ant om löneskillnaderna.

I en replik på Expressens debattsida till Torbjörn Tegnhammar (M) och Torsten Elofsson (KD) ställer sig Carina Nilsson (S), kommunalråd i Malmö, kritisk till påståendet om att anställda i privat sektor tjänar mer än i offentlig.

Påståendet att en anställd i en privat verksamhet tjänar mer stämmer inte, fackförbundet Kommunal har räknat ut att lönen för en undersköterska är 1 800 kronor mindre i månaden i en privat verksamhet.”

Med bara några dagar kvar till valet är det lätt att blanda ihop siffror och Mytpolisen rycker ännu en gång ut och reder ut lönemyten.

Kommunal lyfter i sin egen rapport Så mycket bättre? fram skillnaderna mellan privat och offentlig sektor. I rapporten tar man bort alla deltidsarbetande ur beräkningen. Om man däremot gör som SCB och räknar upp alla deltidsanställdas löner till heltid blir siffrorna helt andra än de Nilsson lyfter. SCB:s siffror visar att de skiljer 100 kronor för undersköterskor inom de olika driftsformerna. En möjlig förklaring till denna knappa skillnad kan vara att privat vård och omsorg i snitt har något yngre medarbetare.

År 2016 tjänade sjuksköterskor i privat regi i genomsnitt 1800 kronor mer än sina kommunanställda kollegor, enligt Vårdförbundets statistik. Undersköterskor i privat äldreomsorg bland Vårdföretagarnas medlemsföretag tjänar 300 kr mer jämfört med de som jobbar i offentlig sektor, och arbetar dessutom 1,25 timmar mindre per vecka.

Mytpolisen vill även rekommendera Carina Nilsson tidningen Arbetets granskning där man ställer sig kritiska till Kommunals siffror.

 

Mytpolisens utslag

Ännu en gång får Mytpolisen reda ut myten att vårdpersonal i privat sektor tjänar mindre än i offentlig. Såväl Vårdförbundet som Arbetet, som har starka band till fackföreningsrörelsen, kritiserar Kommunals egna siffror och Mytpolisen ber samtliga debattörer att se över sin fakta.

En varning delas ut till Carina Nilsson.

 

Källor

Expressen (2018) LOV leder inte till högre kvalitet

Kommunal (2018) Så mycket bättre? 2018 – En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg

SCB (2014) Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Svenskt Kvalitetsindex och Sveriges Företagshälsor (2017). Jobbhälsobarometern 2017. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn.

Almegas lönestatistik

Vårdförbundet – lönefolder för 2016 (2017)