Förhastade slutsatser, Rapport!

Sveriges Televisions Rapport rapporterade i veckan om välfärdsföretaget Ambeas affär där delar av konkurrenten Aleris verksamhet förvärvades. Rapport valde att delvis fokusera på Ambeas, tidigare Caremas, förflutna.

”[Carema] som 2011 avslöjades med underbemanning och vanvård av de äldre och hemliga bonusar åt ledningen.”

Och dess framtid:

”…Effektiviseringar, nedskärningar i verksamheten är att vänta. För Ambea räknar med att sammanslagningen ska löna sig för aktieägarna. Och kostnaden ska minskas med 90 miljoner om året.”

Vad är verkligheten när det gäller nedskärningar, vinst och privata vård och omsorgsgivare? Mytpolisen serverar de senaste siffrorna och reder ut fakta.

Är vinst lika med neddragningar? Står kvalitet i motsats till lönsamhet? Nej, inte alls.

Hög lönsamhet medför inte sämre kvalitet, det framgår tydligt i en färsk rapport. Det finns flera sätt att titta på kvaliteten i välfärden. Men om vi kikar på Socialstyrelsens mätningar så visar de att privat drivna äldreboenden har bättre resultat på 18 av 27 kvalitetsparametrar, jämfört med kommunala äldreboenden.

Om vi tittar på just personaltäthet finns också ett och annat intressant. Högre bemanning är inte likställt med hög kvalitet. Studier visar att det att endast finns ett litet samband mellan personaltäthet och hur nöjda de äldre är med sitt äldreboende. Personaltätheten verkar inte påverka andra kvalitetsmått. Däremot kan låg personalomsättning och hög andel personal med relevant utbildning kopplas direkt till högre kvalitet. Tillräcklig personaltäthet är såklart viktigt – men det går inte att dra slutsatsen att bemanningen ensam är avgörande för om kvaliteten är bra. Det mer relevanta är snarare rätt personal.

Sjukfrånvaron är dessutom lägre och medarbetare känner sig överlag mer motiverade i privata företag. Det finns med andra ord fler sätt att effektivisera än att dra ned på personal.

Och sen det om Carema-tiden. Historierna om vanvård är ihärdiga och tar olika skepnad. Grunden byggs ofta kring ”blöj-myten”, den felaktiga uppfattningen att dåvarande Carema vägde blöjor för att kunna maximera vinsten. Denna historia slogs hål på och Socialstyrelsen, myndigheten som ansvarar för äldrefrågor, förordar att samtliga utförare inom äldreomsorg ska väga inkontinensskydd. Det handlar om att ge individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel. Aftonbladets Lena Melin jämförde blöjmyten med råttan i pizzan, en annan segdragen myt.

 

Mytpolisens utslag

Lönsamhet och neddragningar är inte samma sak. Det borde i synnerhet ekonomireportrar ha koll på. Effektivitet, bra styrning och motiverande arbetsförhållanden för medarbetarna kan också leda till samma mål.

Varning, Rapport. Var försiktiga med förhastade slutsatser och se istället till fakta.

 

Källor

Aftonbladet (2014). Lena Mellin – Blöjan och råttan – här är sanningen.

Försäkringskassan (2018). Sjukfrånvaron inom välfärdstjänsterna, korta analyser 2018:3.

Institutet för näringslivsforskning (2017). Vinstbegränsning i välfärden Om välfärdsutredningens utgångspunkter och samhällsekonomiska konsekvenser.

SKL:s nationella patientenkät 2015

Socialstyrelsen (2017) Socialstyrelsens Enhetsundersökning 2017

Svenskt Näringsliv (2015). Finns det något samband mellan kvalitet, kostnader och bemanning? En studie av äldreomsorgens särskilda boenden.