Vinstutdelning i privata vård- och omsorgsföretag

En undersökning från Novus 2016 visar att svenska folket tror att den genomsnittliga vinstutdelningen i vården och omsorgen är sex gånger så stor som den är i verkligheten. Beslutsfattare inom hälso- och sjukvård tror att den är nästan dubbelt så stor.

Vård- och omsorgsbranschens genomsnittliga rörelsemarginal ligger i linje med övriga näringslivet, 8,5 procent. Den genomsnittliga vinstutdelningen är 3,5 procent.

Källa: Novus 2016 samt Bisnode/Soliditet 2017