Medarbetare i privat vård och omsorg nöjdare

De privata vård- och omsorgsgivarna sysselsatte under 2016 189 000 personer, räknat på både hel- och deltidstjänster i den i huvudsak skattefinansierade välfärden. Det finns stora utmaningar kring arbetsmiljön inom vården och omsorgen. I flera avseenden får privata arbetsgivare högre betyg av sina medarbetare än vad offentliga arbetsgivare får bland annat motivationen i sitt arbete, chefens ledaregenskaper och man anser att sjukfrånvaron är låg på sin arbetsplats.

 

Läs mer: Svenskt Kvalitetsindex och Sveriges Företagshälsor, Jobbhälsobarometern

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting (2018)