Undersköterska i privat företag anslutet till Vårdföretagarna tjänar mer

Undersköterskor anställda i privata företag anslutna till Vårdföretagarna tjänande 2015 mer än sina kollegor i kommuner och landstingen.

Källa: Lönestatistik från SKL och Vårdföretagarna 2015.