Privatanställd sjuksköterska tjänar mer

Sjuksköterskor anställda i privat drivna verksamheter tjänande 2016 mer än sina kollegor i landstinget. När det gäller sjuksköterskor inom äldrevården i privat regi tjänande de 2016 mer än sina kollegor i Sveriges kommuner.

Källa: Vårdförbundet, Lönefolder med lönestatistik  – Vår lön.