2 av 3 med personlig assistent har valt en privat vårdgivare

I december 2017 fanns det 14 886 personer med funktionsnedsättning som omfattades av assistansersättning från Försäkringskassan. 68 procent av alla personer med personlig assistent har själva valt en privat utförare.

Källa: Försäkringskassans webbplats; statistik från området funktionsnedsättning.