2 av 3 med personlig assistent har valt en privat vårdgivare

I mars 2016 fanns det cirka 16 000 personer med funktionsnedsättning som omfattades av
assistansersättning från Försäkringskassan. 65 procent av alla personer med personlig assistent har själva valt en privat utförare.

Källa: Försäkringskassans webbplats; statistik från området funktionsnedsättning.