Andel läkare som är nöjda med att kunna erbjuda fast läkarkontakt