7 av 10 vårdstuderande vill kunna välja typ av arbetsgivare

Majoriteten av de som studerar till sjuksköterska, barnmorska eller fysioterapeut tycker att det är viktigt att kunna välja typ av arbetsgivare – privat eller offentlig. Vårdstuderande upplever att privata arbetsgivare inom vården erbjuder bättre möjligheter att påverka arbetssituationen, löneutvecklingen och karriärmöjligheterna. Dessutom upplever de att det är lättare att få gehör för egna idéer om hur verksamheten kan utvecklas och att sjukfrånvaron är lägre hos privata arbetsgivare.

Källa: Frågor om framtida arbetsgivare och karriärmöjligheter – vårdstudenter. Undersökningen är genomförd av Novus 2014 på uppdrag av Vårdföretagarna. 600 intervjuer med sjuksköterskor, barnmorskor och sjukgymnaster.