72 av 100 av landets populäraste vårdcentraler drivs i privat regi

I 72 av landets 100 landsting och regioner är det en privat driven vårdcentral som har högst patientnöjdhet. Patienterna ger även generellt högre kvalitetsbetyg till vårdcentralerna i privat regi än till de landstingsdrivna mottagningarna. När det gäller kontinuitet i kontakterna får de privat drivna mottagningarna väsentligt högre betyg av sina patienter

Källa: SKL:s nationella patientenkät 2017