Vi gör skillnad - varje dag

Möt oss

Berättelser från verkligheten
Två av fem besök i primärvården sker idag hos privata vårdcentraler och var femte person på äldreboenden har valt ett privat alternativ. Varje år möjliggör det 24 miljoner patientbesök och äldreomsorg för 59 000 personer. Här kan du ta del av några av de berättelser från verkligheten som visar på värdet som de privata utförarna bidrar med.

Jämställdhet, valfrihet och kvalitet
Av de drygt 14 000 vård- och omsorgsföretagen som finns i Sverige är 87 procent småföretagare med färre än 10 anställda. 55 procent av de privata utförarna leds av kvinnor, vilket kan jämföras med 29 procent i övriga näringslivet.

Valfriheten, mångfalden och konkurrensen som företagen bidrar med höjer kvaliteten för hela Sveriges välfärd och skapade under 2015 arbetstillfällen för 181 000 personer.

Läs mer om oss genom att klicka på artiklarna nedan.