Vi sätter ljus på de stora frågorna

Under december belyser vi de riktiga utmaningarna för Sveriges välfärd. De frågor som allt för länge hamnat i skuggan av vinstdebatten.

 

Sveriges befolkning förväntas växa med 454 000 personer till 2020. Enligt Boverket råder det idag brist på äldreboenden i 40 procent av Sveriges kommuner. De privata leder idag utvecklingen för ökat byggande. Men tillsammans kan vi göra mer!

 

Tre fjärdedelar av landstingen driver den egna primärvården med förlust. Sammanlagt gick alla landstings primärvårdsverksamheter med 421 miljoner kronor i minus under 2015. Förlusterna borde debatteras långt mycket mer än vinsterna. Lär mer här.

 

 

55 procent av företagsledarna inom privata vård- och omsorgsföretag är kvinnor. Branschen sticker ut i förhållande till övriga näringslivet, där endast 29 procent av företagen leds av en kvinna – sämre än EU-snittet på 32 procent.

Istället för att göra det omöjligt att driva företag, borde fler uppmuntras att starta nya verksamheter i vården och omsorgen. Läs mer här.

 

 

Hur får vi bättre kvalitet i vården och omsorgen? Vi föreslår skärpta kvalitetskrav och oberoende utvärdering som omfattar alla verksamheter, privata som offentliga. Redan idag uppmuntras Vårdföretagarnas medlemmar att kvalitetsdeklarera. Det underlättar för oss alla att jämföra och göra välinformerade val.

Läs mer här.

 

 

De som arbetar i privata verksamheter inom vården och omsorgen känner sig mer motiverade i sitt arbete. Dessutom tycker fler att man på ett bättre sätt kan påverka brister i arbetsmiljön, enligt statistik från Jobbhälsobarometern.

Samtidigt är frågor om medarbetarnas trivsel och miljö viktiga utmaningar att fortsätta diskutera och förbättra.

Läs mer här.

Det finns många anledningar att välja, eller välja bort, vem som ska ge dig eller din anhörig vård och omsorg. Enligt en undersökning från Demoskop anser 91 procent att det är viktigt att kunna välja när man behöver äldreomsorg.

Lika många anser att man ska kunna välja bort en vårdgivare man inte är nöjd med. Det förutsätter en mångfald av alternativ och utförare.

Äldreboendet Persikan, med persisk språkprofil, är ett utmärkt exempel på vad vi får med rätten att välja.

 

 

Den privata vård- och omsorgsbranschen är en småföretagarbransch. Hela 93 procent av företagen har 20 eller färre anställda, många är färre än tio. Genom att låta dessa små verksamheter få utveckla sina idéer tar välfärden nya steg – och utvecklas starkare för framtiden. Unika är ett sådant företag, se filmen här.

 

Sedan vårdvalet infördes har antalet vårdcentraler ökat med 20 procent. Fyra av fem patienter har idag minst två vårdcentraler i sin närhet att välja mellan. 

Antalet vårdcentraler i tätbefolkade områden jämfört med glesbygd är proportionellt mot befolkningen som bor i dessa områden, men tillgängligheten behöver utvecklas ytterligare. 

Läs mer här