Vi sätter ljus på de stora frågorna

Under december belyser vi de riktiga utmaningarna för Sveriges välfärd. De frågor som allt för länge hamnat i skuggan av vinstdebatten.

 

Sveriges befolkning förväntas växa med 454 000 personer till 2020. Enligt Boverket råder det idag brist på äldreboenden i 40 procent av Sveriges kommuner. De privata leder idag utvecklingen för ökat byggande. Men tillsammans kan vi göra mer!

 

Tre fjärdedelar av landstingen driver den egna primärvården med förlust. Sammanlagt gick alla landstings primärvårdsverksamheter med 421 miljoner kronor i minus under 2015. Förlusterna borde debatteras långt mycket mer än vinsterna. Lär mer här.

 

 

55 procent av företagsledarna inom privata vård- och omsorgsföretag är kvinnor. Branschen sticker ut i förhållande till övriga näringslivet, där endast 29 procent av företagen leds av en kvinna – sämre än EU-snittet på 32 procent.

Istället för att göra det omöjligt att driva företag, borde fler uppmuntras att starta nya verksamheter i vården och omsorgen. Läs mer här.

 

 

Hur får vi bättre kvalitet i vården och omsorgen? Vi föreslår skärpta kvalitetskrav och oberoende utvärdering som omfattar alla verksamheter, privata som offentliga. Redan idag uppmuntras Vårdföretagarnas medlemmar att kvalitetsdeklarera. Det underlättar för oss alla att jämföra och göra välinformerade val.

Läs mer här.

 

 

De som arbetar i privata verksamheter inom vården och omsorgen känner sig mer motiverade i sitt arbete. Dessutom tycker fler att man på ett bättre sätt kan påverka brister i arbetsmiljön, enligt statistik från Jobbhälsobarometern.

Samtidigt är frågor om medarbetarnas trivsel och miljö viktiga utmaningar att fortsätta diskutera och förbättra.

Läs mer här.

Det finns många anledningar att välja, eller välja bort, vem som ska ge dig eller din anhörig vård och omsorg. Enligt en undersökning från Demoskop anser 91 procent att det är viktigt att kunna välja när man behöver äldreomsorg.

Lika många anser att man ska kunna välja bort en vårdgivare man inte är nöjd med. Det förutsätter en mångfald av alternativ och utförare.

Äldreboendet Persikan, med persisk språkprofil, är ett utmärkt exempel på vad vi får med rätten att välja.

 

 

Den privata vård- och omsorgsbranschen är en småföretagarbransch. Hela 93 procent av företagen har 20 eller färre anställda, många är färre än tio. Genom att låta dessa små verksamheter få utveckla sina idéer tar välfärden nya steg – och utvecklas starkare för framtiden. Unika är ett sådant företag, se filmen här.

 

Sedan vårdvalet infördes har antalet vårdcentraler ökat med 20 procent. Fyra av fem patienter har idag minst två vårdcentraler i sin närhet att välja mellan. 

Antalet vårdcentraler i tätbefolkade områden jämfört med glesbygd är proportionellt mot befolkningen som bor i dessa områden, men tillgängligheten behöver utvecklas ytterligare. 

Läs mer här

 

Äldreomsorgen är en av få branscher där kvinnor dominerar bland företagsledarna – 7 av 10 företagsledare är kvinnor.

Möjligheten att driva eget inom äldreomsorgen har för många inneburit en chans att starta nischade verksamheter och göra saker annorlunda. Det skapar en smartare välfärd för att tackla morgondagens behov. Se mer här.

 

 

Vi måste fokusera på kvalitet istället för vinster. Vårdföretagarna föreslår exempelvis att oannonserade inspektioner ska tillämpas oftare än idag, för både privat och offentligt drivna utförare.

Tillsynen ska säkerställa att hög kvalitet hålls, och utförare som inte lever upp till de högt ställda kraven ska stängas eller ges stöd till kvalitetsutveckling.

Se hur företagare ser på kvalitetsfrågan.

Att hitta lösningarna på framtidens välfärdsutmaningar är inte lätt. Men vi är övertygade om att ett system som tillåter engagerade och driftiga personer att utveckla sina idéer ger större chans till framgång och möjlighet att lära av varandra.

Se Kerstin Leufvén förklara på vilket sätt hon gör skillnad för svensk välfärd – och sitt eget liv.

Skärpta tillträdeskrav för att utföra vård och omsorg ger en bättre välfärd. Vårdföretagarna har tidigare föreslagit att införa ägar- och ledningsprövning för privata utförare och ledningsprövning för offentliga utförare.

På så vis kan vi sortera bort de aktörer som inte håller måttet, oavsett om de är offentligt eller privat drivna.

Möt Kerstin, reumatiker och egen företagare inom personlig assistans som berättar mer.

Att ha rätten och inflytandet att påverka sin vardag är en frihet som borde vara självklar för alla. Av Sveriges drygt 15 000 assistansberättigade väljer idag två av tre ett privat alternativ.

Se filmen med Pernilla som sedan tio år är kund hos Humana.

I Sverige bor människor med varierande bakgrund, språkkunskaper och kultur. Att bemötas av vårdpersonal som talar ens hemspråk och tar hänsyn till kulturella skillnader skänker ofta lite extra trygghet.

Se filmen om barnmorskemottagningen Mammaproffsen som har mångkulturell profil i ett område där det varken fanns barnmorske- eller ungdomsmottagning.

Andelen äldre i Sverige ökar dramatiskt kommande år. För att tillgodose vårdbehovet behövs nya lösningar och verksamheter. Därför är det glädjande att viljan att driva företag är stor bland vårdstudenter.

Fler än hälften av sjuksköterskestudenterna, 62 procent av de blivande barnmorskorna och hela 82 procent av de som studerar till fysioterapeut kan tänka sig att starta eget i framtiden, enligt en Novus-undersökning från 2017.

Läs gärna om Linda och Karolina som startat det populära hemtjänstföretaget 3 Glada Hjärtan