Majken och de rosa luvorna

Majken och de Rosa Luvorna är uppföljaren till Majken och Reepalu. Precis som förra gången har vi låtit en tecknare, Johan Reich, illustrera fakta i en animerad film.

Vi får följa barnmorskan Majken som vill starta en barnmorskemottagning men stöter på problem. Filmen handlar om det paradoxala i att politiker säger sig vilja stötta kvinnligt företagande men, i och med hotet från välfärdsutredningen, istället sätter krokben för entreprenörerna.

Varför behövs Majken? Hör några röster om varför frågan om vinster i välfärden är så viktig och om hur de privata vård- och omsorgsföretagarna banar väg för ett mer jämställt företagande.

Se även den första filmen om Majken – Majken och Reepalu
Reepalu vill stoppa svinet Claes-Henrik. Men vem är det egentligen han sätter krokben för?

Majken och Reepalu är animatören Johan Reichs tolkning av PWCs rapport Rörelseresultat i välfärdsbolag – en jämförelse. Filmen väcker frågan hur Ilmar Reepalus välfärdsutredning skulle slå mot vård- och omsorgsföretagare – många av dem kvinnor – som driver eller vill starta en egen verksamhet.