De sätter syskon till världen

Den privat drivna IVF-kliniken CuraÖresund i Malmö hjälper ofrivilligt barnlösa när det offentliga inte har möjlighet. Kliniken är ett levande exempel på hur den offentliga och privata vården både samverkar och kompletterar varandra.
CuraÖresund bildades 2012 genom en sammanslagning när de två privata IVF-klinikerna, Cura och Öresund, gick samman. Kliniken är en del av IVF Sverige som är den största aktören inom reproduktionsmedicin i Sverige.

– Vi erbjuder bland annat hjälp till att få syskon, då man inom den offentliga vården endast hjälper till med det första barnet. Önskar man ett barn till får man söka sig till en privat aktör. Även de som genomgått behandlingar inom den offentliga vården men inte blivit gravida kommer till oss, säger Suzanne Lindholm verksamhetschef på CuraÖresund.

Stod redo inför lagändringen
CuraÖresund tar framförallt emot fall som den offentliga vården inte har möjlighet att ta emot. Effekten blir att CuraÖresund kompletterar den offentliga vården på ett bra sätt.

– En av de mest positiva aspekterna med att driva en privat verksamhet är att man är mer snabbfotad än det offentliga, säger Suzanne Lindholm.

Ett exempel på de privatas snabbhet var när lagen som gav ensamstående kvinnor rätt till assisterad befruktning trädde i kraft i april 2016.

På CuraÖresund hade man förberett sig noga inför lagändringen och stod klara att ta emot patienter redan från första dagen. För landstingen dröjde det länge innan de var redo att ta emot kvinnorna.

Den första ensamstående kvinna som nu får barn genom assisterad befruktning är planerad att föda i slutet på februari. Hon är en av ett hittills 30-tal blivande mammor som medarbetarna på CuraÖresund har hjälpt sedan april förra året.

Kombinationen med barnmorskemottagning gör kliniken unik

Förutom IVF-avdelningen har kliniken även en barnmorskemottagning – kombinationen med fertilitetskliniken gör dem unika i Sverige.

– Barnmorskemottagningen är ett bra komplement och hit kommer även patienter från den offentliga vården, säger Suzanne Lindholm.

Kombinationen av IVF-klinik och barnmorskemottagning bidrar enligt Suzanne Lindholm även till att göra CuraÖresund till en attraktiv arbetsplats. Barnmorskemottagningen växer och har gått från ett rum på ca 10 kvm till en yta på runt 150 kvm redan ett år efter den startade 2014. I IVF Sverige* ingår även ett eget forskningsbolag – forskning bedrivs på alla kliniker. Suzanne ser många möjligheter att fortsätta utveckla verksamheten och ständigt söka nya sätt att bidra med innovation till kliniken och barnmorskemottagningen.

– Jag tror att det är viktigt att ta tillvara kreativiteten hos våra medarbetare, de har massor av bra idéer och förslag, avslutar Suzanne Lindholm.

Fakta CuraÖresund
IVF-behandling är assisterad befruktning i syfte att hjälpa ofrivilligt barnlösa att få barn.

*IVF-kliniken CuraÖresund tillhör IVF Sverige som totalt omfattar åtta kliniker; sex i Sverige, en i Oslo och en på Island. Det startades av två gynekologer på 90-talet som sedan expanderade och köpte upp klinik för klinik och 2000 grundades IVF-kliniken Stockholm, numera IVF Sverige.

Idag är IVF Sverige den största och äldsta aktören på den nordiska marknaden med ca 170 anställda, däribland läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker.