#Självklar vård

Jämställdheten brister inom vård och omsorg. Såväl forskning som tillgången till behandlingar och medicin samt personliga upplevelser hos patienter och brukare vittnar om detta. En Novus-undersökning som Vårdföretagarna nyligen genomfört visar också att 2 av 5 kvinnor anser att vården är ojämlik. Detta är inte acceptabelt i 2018 års Sverige.

Hos våra medlemmar dominerar kvinnor som företagsledare och entreprenörer. Många har startat sina verksamheter då de ser utmaningar som kommuner och landsting inte kan eller har förmåga att möta. Ofta handlar det om att bättre möta just kvinnors behov.

Vi som branschorganisation vill därför bredda debatten om välfärdens framtid. Vi vill bidra till kvinnors rätt till en självklar vård genom livets alla faser. Och tror att vi kan bidra till förändring i flera viktiga frågor.

Vi ser kraften i detta ämne och vilket engagemang det mobiliserar. Men för att initiativet ska ge konkret resultat och långsiktig förändring vill vi fortsätta samtalen med ännu fler aktörer för ett ännu bredare engagemang under #självklar vård. För alla goda krafter behövs – privata som offentliga – för att förändra problembilden och lyckas skapa en ännu bättre, mer jämlik vård.

Se filmer på temat:

Hur ser det ut egentligen?

 

Majken och kvinnorna


Event om #självklar vård


Möt Christina Wahlström – en av kvinnorna som revolutionerat svensk mödravård