Jag är Majken 2 – Jane Lindell Ljunggren

Möt den innovativa entreprenören och drivna ledaren Jane Lindell Ljunggren som förändrat synen på äldre och äldreomsorg för personer med demenssjukdomar.